1. a program for Windows Mobile devices

 • record the moving way automatically
 • copy this information to Internet server automatically

  2. the Internet server

 • record the received data, split by day
 • display the recorded way in Google Maps service

  3. the program Google Earth®

 • display the recorder files from Windows Mobile device
 • display the recorded files from Internet server

   

  Using instruction

  GPS.WAY w urządzeniu Windows Mobile

  Program został napisany dla dowolnego urządzenia Windows Mobile z funkcją telefonu,
  połączeniem do Internetu przez GPRS lub Wifi, i wbudowanym odbiornikiem GPS.

  Urządzenia bez wbudowanego odb. GPS będą działać poprawnie z zewnętrznymi odbiornikami GPS,
  pod warunkiem właściwej konfiguracji automatycznego uruchamiania zewn. odbiornika.

  Program GPS.WAY poza włączeniem/wyłączeniem zapisywania drogi poruszania się nie wymaga innej dodatkowej obsługi.
  Aczkolwiek w programie można dodatkowo odczytywać inne informacje, aktualną pozycję geograficzną, ilość i jakość widocznych satelitów GPS,
  geograficzny kierunek poruszania się (kompas), ilość zapisanych i wysłanych punktów, itd.

  Instalacja:
  Należy uruchomić plik GPS.WAY.SETUP.exe na komputerze PC z podłączonym urządzeniem Windows Mobile,
  lub skopiować plik GPS.WAY.SETUP.cab do tego urządzenia i uruchomić bezpośrednio w nim w Manadżer plików.
  Po zakończeniu instalacji w oknie Start -> Programy będzie widoczny podkatalog GPS z nowymi ikonami.

  Pierwsze uruchomienie wymusza wykonanie tzw. resetu systemu Windows Mobile.

  Przed pierwszym włączeniem zapisywania drogi należy:

 • sprawdzić czy urządzenie Windows Mobile poprawnie widzi informacje z odbiornika GPS (automatycznie)
 • sprawdzić czy urządzenie poprawnie łączy się z Internetem przez GPRS lub Wifi (automatycznie)
 • sprawdzić czy urządzenie ma ustawione automatyczne wyłączenie zasilania
 • uruchomić interfejs programu GPS.WAY
 • otworzyć dialog Settings Program i wybrać identyfikator urządzenia (numer telefonu) lub wpisać dowolny własny
  (domyślnie program próbuje odczytać nazwę użytkownika system Windows Mobile, albo numer karty SIM)
  Można używać dowolnej nazwy identyfikacyjnej, do 64 znaków, bez poslkich znaków, i bez odstępów (SPACJA).
  Wybrana nazwa jest poźniej wykorzystywana do przeglądania danych z serwera internetowego (patrz opis poniżej).

  Pozostałe ustawienia programu nie wymagają zmian.
  Jeśli program nie będzie wykrywał odbiornika GPS, należy ustawić odpowiednie dane w dialogu Settings GPS Rx.

  używanie programu GPS.WAY w urządzeniu Windows Mobile

  Do korzystania z programu GPS.WAY służą ikony widoczne w oknie uruchamianym
  w systemie Windows Mobile, przez wybranie menu Start -> Programy -> GPS.
  Ikona GPS.WAY START uruchamia zapisywanie przebywanej drogi.
  Ikona GPS.WAY STOP przerywa zapisywanie przebywanej drogi i wyłącza program.

  Trzecia ikona GPS.WAY służy do uruchomienia programu bez jednoczesnego zapisywania drogi.
  Dla wygodniejszego używania, można wybrane ikony przenieść do głównego menu Start.

  Inne dodatkowe funkcje dostępne są w oknach interfejsu programu.

  Do pracy programu nie jest wymagane włączenie zasilania urządzenia (podświetlenia ekranu).
  Po uruchomieniu program zapisuje dane GPS także po wyłączeniu zasilania przyciskiem urządzenia.

  Jeśli urządzenie Windows Mobile zasilane jest z zewnętrznego źródła, można pozostawić program włączony na stałe.
  (patrz opis poniżej "dodatkowe możliwości")

  Program GPS.WAY można używać równocześnie z innymi programami korzystającymi w urządzeniu Windows Mobile z danych GPS.

   

  Dodatkowo, w urządzeniach z ekranem dotykowym (tzw. Pocket PC, albo Windows Mobile Professional),
  do podstawowej obsługi programu można wykorzystać ekran startowy Today Screen.

  Pojedyńcze kliknięcie w pasek z informacjami GPS.WAY powoduje włączenie/wyłączenie odbiornika GPS
  i zapisywania drogi poruszania się.

  Dłuższe przytrzymanie przyciśnięcia na pasku GPS.WAY wyświetli menu z dodatkowymi funkcjami.

  Dodatkowo, na dole ekranu startowego jest mała ikona program GPS.WAY która ułatwia wyświetlenie jego interfejsu.


  informacja o ostatniej lokalizacji
  powyłączeniu odbiornika GPS

  informacja o bieżącej lokalizacji
  w czasie pracy odbiornika GPS

  dodatkowe menu

   

  odczytywanie aktualnej lokalizacji z Internetu

  Bieżaca lokalizacja urządzenia Windows Mobile, i ostatnia zapisana droga poruszania się,
  są zawsze widoczne pod adresem
  www.gpsway.yoyo.pl/ID/
  gdzie ID to identyfikator urządzenia wybrany w programie GPS.WAY w oknie dialogowym Settings Program.
  (taki adres zostanie utworzony automatycznie po pierwszym wysłaniu danych z programu GPS.WAY)

  Wszystkie zarejestrowane dane można oglądać z dowolnego komputera połączonego do Internetu, w oknie przeglądarki internetowej.

   

  Na stronie widoczna jest też lista wcześniej zapisanych dróg poruszania się.
  Wystarczy posługiwać się kalendarzem, wybrać miesiąc, wybrać datę z zarejestrowanymi drogami, wybrać zapisaną drogę z listy pokazującej czasy rozpoczęcia rejestracji.

  Dane zapisane są w oddzielnych plikach, które można wykorzystać do oglądania w serwisie mapy.google.pl albo w programie Google Earth®
  Szczegółowa lokalizacji plików na serwerze jest następująca:

 • ostatnia lokalizacja i droga, zawsze: www.gpsway.yoyo.pl/ID/index.kml
 • wcześniejsza droga: www.gpsway.yoyo.pl/ID/yyyymmdd.HHMM.kml
  (yyyy: rok dd: dzień mm: miesiąc HH: godzina rozpoczęcia MM: minuty rozpoczęcia)

  Przykładowe dane można sprawdzić pod adresem www.jgui.net/gpsway//test/

  Można je również oglądać w serwisie maps.google.com w polu przed przyciskiem "Przeszukaj mapy"
  należy wpisać jeden z powyższych adresów pliku, na przykład: www.jgui.net/gpsway/test/index.kml

   

  Powyższe dane można przeglądać również w przeglądarce internetowej w urządzeniach Windows Mobile,
  pod warunkiem, że uruchamiana w nich przeglądarka internetowa poprawnie wyświetli obrazy map serwisu Google.

  Powyższe dane można przeglądać również w urządzeniach Windows Mobile w bezpłatnym programie Google Maps Mobile,
  należy wybrać menu Search i w polu wpisać nazwę pliku z serwera, na przykład: http://www.jgui.net/gpsway/test/index.kml

   

  dodatkowe możliwości

  Urządzenie Windows Mobile z zainstalowanym programem GPS.WAY można na stałe podłączyć do zasilania z instalacji samochodu/motocykla,
  i schować w niewidocznym miejscu (zachowując jedynie widoczność sygnałow satelitarnych przez antenę GPS).

  Urządzenie może działać bez przerwy, rejestracja poruszania się będzie automatycznie dzielona na dni.
  Dodatkowo można uaktywnić funkcję dzielenia rejestrowanej drogi, jeśli przerwa w poruszaniu się będzie dłuższa niż ustalona wartość, np. godzinę.

  Program GPS.WAY i rejestracja drogi może być także włączany/wyłączany zdalnie.
  W tym celu należy z dowolnego telefonu wysłać zwykłą wiadomość SMS na numer urządzenia Windows Mobile o treści GPSWAYSTART lub GPSWAYSTOP.
  Jeśli chcemy odebrać potwierdzenie wykonania tej funkcji (także jako SMS) należy wysłać GPSWAYSTART! lub GPSWAYSTOP!.

   

  pliki instalacyjne

  Pliki wysyłane są w odpowiedzi na email wysłany na adres jan.ger@wp.pl
  W treści należy podać imię i nazwisko użytkownika oraz numer telefonu, w którym będzie używany program.

  Należy uruchomić plik GPS.WAY.SETUP.exe na komputerze PC z podłączonym urządzeniem Windows Mobile,
  lub skopiować plik GPS.WAY.SETUP.cab do tego urządzenia i uruchomić bezpośrednio w nim w Manadżer plików.
  Po zakończeniu instalacji w oknie Start -> Programy będzie widoczny podkatalog GPS z nowymi ikonami.

  Wersja próbna działa bez żadnych ograniczeń w ciągu 7 dni.

   


  Copyright ©1995- JGUI. All rights reserved.
  Email: info@jgui.net